Collet, bầu cặp collet 11/16/20 ER

Viết đánh giá
Liên hệ
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
Thương hiệu: RBH
Tình trạng: Còn hàng
ER11 ER16 ER20
Model  ØD (mm) Dải kẹp (mm) Model  ØD (mm) Dải kẹp (mm) Model  ØD (mm) Dải kẹp (mm)
ER1101 1 1.0~0.5 ER1601 1 1.0~0.5 ER2001 1 1.0~0.5
ER1102 1.5 1.5~1.0 ER1602 1.5 1.5~1.0 ER2002 1.5 1.5~1.0
ER1103 2 2.0~1.5 ER1603 2 2.0~1.5 ER2003 2 2.0~1.5
ER1104 2.5 2.5~2.0 ER1604 2.5 2.5~2.0 ER2004 2.5 2.5~2.0
ER1105 3 3.0~2.5 ER1605 3 3.0~2.5 ER2005 3 3.0~2.5
ER1106 3.5 3.5~3.0 ER1606 3.5 3.5~3.0 ER2006 3.5 3.5~3.0
ER1107 4 4.0~3.5 ER1607 4 4.0~3.5 ER2007 4 4.0~3.5
ER1108 4.5 4.5~4.0 ER1608 4.5 4.5~4.0 ER2008 4.5 4.5~4.0
ER1109 5 5.0~4.5 ER1609 5 5.0~4.5 ER2009 5 5.0~4.5
ER1110 5.5 5.5~5.0 ER1610 5.5 5.5~5.0 ER2010 5.5 5.5~5.0
ER1111 6 6.0~5.5 ER1611 6 6.0~5.5 ER2011 6 6.0~5.5
ER1112 6.5 6.5~6.0 ER1612 6.5 6.5~6.0 ER2012 6.5 6.5~6.0
ER1113 7 7.0~6.5 ER1613 7 7.0~6.5 ER2013 7 7.0~6.5
   ER1614 7.5 7.5~7.0 ER2014 7.5 7.5~7.0
   ER1615 8 8.0~7.5 ER2015 8 8.0~7.5
   ER1616 8.5 8.5~8.0 ER2016 8.5 8.5~8.0
   ER1617 9 9.0~8.5 ER2017 9 9.0~8.5
   ER1618 9.5 9.5~9.0 ER2018 9.5 9.5~9.0
   ER1619 10 10.0~9.5 ER2019 10 10.0~9.5
      ER2020 10.5 10.5~10.0
      ER2021 11 11.0~10.5
      ER2022 11.5 11.5~11.0
      ER2023 12 12.0~11.5
      ER2024 12.5 12.5~12.0
      ER2025 13 13.0~12.5
Nguyên lý và hướng dẫn sử dụng Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục