Bầu kẹp dao phay khỏa mặt BT A/FMA

Viết đánh giá
Liên hệ
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
Thương hiệu: RBH
Tình trạng: Còn hàng

Dùng chung với các bầu kẹp BT30, BT40, BT50

Model   Fig Ød (mm) L (mm) H (mm) G W (mm) ØD (mm) ØD1 (mm) Trọng lượng (Kgs)
BT30-FMA25.4-45 1 25.4 45 19 M12 9.5 45 - 0.8
BT30-FMA25.4-60 1 25.4 60 19 M12 9.5 45 - 0.8
BT40-FMA25.4-45 1 25.4 45 19 M12 9.5 55 - 1.5
BT40-FMA25.4-60 1 25.4 60 19 M12 9.5 55 - -
BT40-FMA25.4-75 1 25.4 75 19 M12 9.5 55 - -
BT40-FMA25.4-90 2 25.4 90 19 M12 9.5 55 60 2.2
BT40-FMA25.4-105 2 25.4 105 19 M12 9.5 55 60 -
BT40-FMA25.4-125 2 25.4 125 19 M12 9.5 55 60 -
BT40-FMA25.4-150 2 25.4 150 19 M12 9.5 55 60 -
BT40-FMA25.4-200 2 25.4 200 19 M12 9.5 55 60 -
BT40-FMA31.75-45 1 31.75 45 21 M12 12.7 60 - 1.7
BT40-FMA31.75-60 1 31.75 60 21 M12 12.7 60 - -
BT40-FMA31.75-75 1 31.75 75 21 M12 12.7 60 - -
BT40-FMA31.75-90 1 31.75 90 21 M12 12.7 60 - 2.7
BT40-FMA31.75-105 1 31.75 105 21 M12 12.7 60 - -
BT40-FMA31.75-125 1 31.75 125 21 M12 12.7 60 - -
BT40-FMA31.75-150 2 31.75 150 21 M12 12.7 60 68 -
BT40-FMA31.75-200 2 31.75 200 21 M12 12.7 60 68 -
BT40-FMA38.1-60 1 38.1 60 23 M16 15.9 78 - 2.5
BT50-FMA25.4-45 1 25.4 45 19 M12 9.5 63 - 4
BT50-FMA25.4-60 1 25.4 60 19 M12 9.5 58 - 4.5
BT50-FMA25.4-75 2 25.4 75 19 M12 9.5 58 63 4.5
Model   Fig Ød (mm) L (mm) H (mm) G W (mm) ØD (mm) ØD1 (mm) Trọng lượng (Kgs)
BT50-FMA25.4-75 (S) 2 25.4 75 19 M12 9.5 49 55 4.5
BT50-FMA25.4-105 2 25.4 105 19 M12 9.5 58 63 5.2
BT50-FMA25.4-105 (S) 2 25.4 105 19 M12 9.5 49 55 5.2
BT50-FMA25.4-125 2 25.4 125 19 M12 9.5 58 63 -
BT50-FMA25.4-150 2 25.4 150 19 M12 9.5 58 63 6.3
BT50-FMA25.4-150 (S) 2 25.4 150 19 M12 9.5 49 55 6.3
BT50-FMA25.4-200 2 25.4 200 19 M12 9.5 58 63 7.1
BT50-FMA25.4-250 2 25.4 250 19 M12 9.5 58 63 7.1
BT50-FMA25.4-300 2 25.4 300 19 M12 9.5 58 63 -
BT50-FMA25.4-350 2 25.4 350 19 M12 9.5 58 63 -
BT50-FMA25.4-400 2 25.4 400 19 M12 9.5 58 63 -
BT50-FMA31.75-45 1 31.75 45 21 M16 12.7 70 - 4.2
BT50-FMA31.75-75 1 31.75 75 21 M16 12.7 70 - 5
BT50-FMA31.75-75 (S) 2 31.75 75 21 M16 12.7 60 65 5
BT50-FMA31.75-90 1 31.75 90 21 M16 12.7 70 - -
BT50-FMA31.75-105 2 31.75 105 21 M16 12.7 70 75 5.7
BT50-FMA31.75-105 (S) 2 31.75 105 21 M16 12.7 60 65 5.7
BT50-FMA31.75-125 2 31.75 125 21 M16 12.7 70 75 -
BT50-FMA31.75-150 2 31.75 150 21 M16 12.7 70 75 6.9
BT50-FMA31.75-150 (S) 2 31.75 150 21 M16 12.7 60 65 6.9
BT50-FMA31.75-200 2 31.75 200 21 M16 12.7 70 75 7.7
BT50-FMA31.75-250 2 31.75 250 21 M16 12.7 70 75 -
BT50-FMA31.75-300 2 31.75 300 21 M16 12.7 70 75 -
BT50-FMA38.1-45 1 38.1 45 23 M16 15.9 82 - 4.5
BT50-FMA38.1-75 1 38.1 75 23 M16 15.9 80 - 5.3
BT50-FMA38.1-105 1 38.1 105 23 M16 15.9 80 - -
BT50-FMA38.1-125 2 38.1 125 23 M16 15.9 80 85 -
BT50-FMA38.1-150 2 38.1 150 23 M16 15.9 80 85 8.7
BT50-FMA38.1-200 2 38.1 200 23 M16 15.9 80 85 -
BT50-FMA50.8-45 1 50.8 45 24 M16 19 95 - 6.5
BT50-FMA50.8-75 1 50.8 75 24 M16 19 95 - 7
BT50-FMA50.8-105 1 50.8 105 24 M16 19 95 - -
BT50-FMA50.8-125 1 50.8 125 24 M16 19 95 - -
BT50-FMA50.8-150 1 50.8 150 24 M16 19 95 - -
BT50-FMA47.625-75 4 47.625 75 32 - 25.4 128 - 7
Nguyên lý và hướng dẫn sử dụng Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục