Bầu cặp collet 25/32/40 ER

Viết đánh giá
Liên hệ
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
Thương hiệu: RBH
Tình trạng: Chỉ còn 1 sản phẩm
ER25 ER32 ER40
Model  ØD (mm) Dải kẹp (mm) Model  ØD (mm) Dải kẹp (mm) Model  ØD (mm) Dải kẹp (mm)
ER2501 1 1.0~0.5 ER3201 2 2.0~1.0 ER4001 3 3.0~2.0
ER2502 2 2.0~1.0 ER3202 3 3.0~2.0 ER4002 4 4.0~3.0
ER2503 3 3.0~2.0 ER3203 4 4.0~3.0 ER4003 5 5.0~4.0
ER2504 4 4.0~3.0 ER3204 5 5.0~4.0 ER4004 6 6.0~5.0
ER2505 5 5.0~4.0 ER3205 6 6.0~5.0 ER4005 7 7.0~6.0
ER2506 6 6.0~5.0 ER3206 7 7.0~6.0 ER4006 8 8.0~7.0
ER2507 7 7.0~6.0 ER3207 8 8.0~7.0 ER4007 9 9.0~8.0
ER2508 8 8.0~7.0 ER3208 9 9.0~8.0 ER4008 10 10.0~9.0
ER2509 9 9.0~8.0 ER3209 10 10.0~9.0 ER4009 11 11.0~10.0
ER2510 10 10.0~9.0 ER3210 11 11.0~10.0 ER4010 12 12.0~11.0
ER2511 11 11.0~10.0 ER3211 12 12.0~11.0 ER4011 13 13.0~12.0
ER2512 12 12.0~11.0 ER3212 13 13.0~12.0 ER4012 14 14.0~13.0
ER2513 13 13.0~12.0 ER3213 14 14.0~13.0 ER4013 15 15.0~14.0
ER2514 14 14.0~13.0 ER3214 15 15.0~14.0 ER4014 16 16.0~15.0
ER2515 15 15.0~14.0 ER3215 16 16.0~15.0 ER4015 17 17.0~16.0
ER2516 16 16.0~15.0 ER3216 17 17.0~16.0 ER4016 18 18.0~17.0
   ER3217 18 18.0~17.0 ER4017 19 19.0~18.0
   ER3218 19 19.0~18.0 ER4018 20 20.0~19.0
   ER3219 20 20.0~19.0 ER4019 21 21.0~20.0
      ER4020 22 22.0~21.0
      ER4021 23 23.0~22.0
      ER4022 24 24.0~23.0
      ER4023 25 25.0~24.0
      ER4024 26 26.0~25.0
Nguyên lý và hướng dẫn sử dụng Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục